Prześlij receptę

Wybierz receptę

W tym miejscu możesz przesłać do nas zdjęcie lub skan swojej recepty, zaświadczenia lekarskiego lub innego zaświadczającego dokumentu. Po kilku godzinach będzie można sprawdzić status swojego zamówienia. Zadbamy o wszelkie formalności związane z ubezpieczeniem. Obowiązują wymagania Twojej kasy chorych. Podaj proszę numer telefonu lub adres e-mail, pod którym możemy się z Tobą skontaktować. Nasz konsultant Allergo zgłosi się do Ciebie automatycznie.

[Translate to pl:] Datenschutz